Lekcja w Zakładzie Karnym

Aktualności

7 listopada uczniowie klasy 4 til wzięli udział w  niecodziennej lekcji wychowawczej, która miała miejsce w Zakładzie Karnym w Koziegłowach. Kiedy strażnik otworzył bramę, zamilkły śmiechy i rozmowy, a dowody osobiste trafiły do więziennego depozytu. Pani Teresa Skwarek (wychowawca w Zakładzie Karnym) i nasz opiekun, zaprezentowała uczniom krótki film przedstawiający specyfikę Zakładu Karnego w Koziegłowach i pracę funkcjonariuszy pełniących służbę. Młodzież dowiedziała się również, że celem kary pozbawienia wolności jest nie tylko izolacja osób skazanych, ale głównie oddziaływanie wychowawcze umożliwiające powrót - po odbyciu kary - do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zobaczyliśmy,  jakie są formy oddziaływań resocjalizacyjnych, a także jakie są trudności związane z izolacją więzienną. Dodatkowe problemy, jakie dotykają osadzonych to: stygmatyzacja, degradacja, depersonalizacja,  prizonizacja, wstrząs psychiczny oraz zubożenie aktywności, a również osłabienie więzi rodzinnych, narastanie poczucia krzywdy.

Maturzyści dowiedzieli się również, że osadzeni pracują odpłatnie na rzecz firm remontowo - budowlanych, usługowych,  a także w pobliskich Zakładach Drobiarskich w Koziegłowach oraz nieodpłatnie i charytatywnie. Skazani uczestniczą także w szkoleniach zawodowych finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uczniowie poznali wykroczenia i przestępstwa, za jakie można trafić za mury zakładu karnego. Pani Teresa Skwarek przestrzegała młodych kierowców przed brawurową jazdą samochodem i pod wpływem środków odurzających.

Spotkanie to było swoistego rodzaju przestrogą dla biorącej w nim udział młodzieży szkolnej oraz ostrzeżeniem przed zachowaniami niezgodnymi z obowiązującymi normami życia społecznego i prawnego. Wycieczka zrobiła na uczestnikach tak duże wrażenie, że na pewno szkoła będzie kontynuować ten rodzaj profilaktyki wobec pozostałych klas naszej szkoły. 

md

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!