Strzelanie Niepodległościowe w Murowanej Goślinie

Aktualności

Dnia 14 listopada odbyło się strzelanie niepodległościowe w Murowanej Goślinie. Wzięli w nim udział uczniowie z klas mundurowych, koło strzelecie oraz gościnnie młodzież z klas wojskowych z Poznania. Zawodnicy strzelali z broni KBKS i KBKAK. Z klas pierwszych najlepsza okazała się Patrycja Garczyńska,z drugich Oliwier Wojciechowski a z trzecich Julia Nowicka.Najlepszym strzelcem spośród wszystkich zawodników została Anna Rumińska z 2a z wynikiem 92/100 pkt.Po strzelaniu na wszystkich czekała gorąca grochówka.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!