Rekrutacja - wymagane dokumenty

Rekrutacja

Dokumenty główne

 

Przy zapisie do naszej szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Technikum

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego - >>dostępne tutaj<<
 • Wniosek o przyjęcie do technikum >>pobierz<<
 • dwie fotografie
 • karta zdrowia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Liceum Ogólnokształcące

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego - >>dostępne tutaj<<
 • Wniosek o przyjęcie do liceum  >>pobierz<<
 • dwie fotografie
 • karta zdrowia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Szkoła Branżowa I Stopnia

 • Podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego - >>dostępne tutaj<<
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej  >>pobierz<<
 • dwie fotografie
 • karta zdrowia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Liceum dla Dorosłych

 • Wniosek o przyjęcie do liceum dla dorosłych  >>pobierz - <<  
 • dwie fotografie
 • świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia ZSZ

 

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!