Podjęliśmy ważną decyzję

Aktualności

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice!

Dzisiaj, tj. 15.04.2019, my, strajkujący nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkól im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego podjęliśmy ważną decyzję.

Mimo trwającego w naszej szkole strajku, związanego z postawą rządu, która nie jest nastawiona na dialog, tylko na narzucenie swojej propozycji, czujemy ogromną odpowiedzialność za los naszych uczniów. Jesteśmy zdeterminowani do walki o godność naszego zawodu i o godne zarobki. W tej kwestii czujemy niezmienną jedność naszego grona pedagogicznego. Zdajemy sobie też sprawę, że ostatnie dni były powodem dużego chaosu informacyjnego i czujemy się w obowiązku poinformować o kluczowej decyzji jaką podjęliśmy. Postanowiliśmy wystawić wszystkim uczniom klas maturalnych oceny roczne.

Oceny pojawią się dziś wieczorem w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem

strajkujący nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!