PROMOCJA KSIĄŻKI

Biblioteka | Aktualności

10 listopada w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie odbyła się promocja książki „Radzim, gród i wieś nad Wartą”. W spotkaniu wzięli udział autorzy tej niezwykłej publikacji-Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które wydało książkę, prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, zespół naukowców-współautorów wydania, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański oraz zaproszeni goście.

Książka opisuje dzieje Radzimia od prahistorycznej niewielkiej osady, poprzez wczesnośredniowieczny gród, kasztelanię radzimską, po osadę i wieś Radzim.

Prelegenci w osobach prof. dra hab. A.M. Wyrwy, dra M. Skoczyńskiego, dra M. Brusta oraz

dra T. Sobalaka zasygnalizowali treści zawarte w kolejnych opracowaniach pracy. Przybliżyli zebranym zagadnienia związane z historią badań prowadzonych na Ostrowie Radzimskim (gm. Murowana Goślina) oraz na lewym brzegu Warty, gdzie znajdowała się osada Radzim (gm. Oborniki) (A. M. Wyrwa). Zaprezentowali niektóre z pozyskanych w trakcie badań materiałów mówiących o kulturze religijnej mieszkańców wyspy i osady, ich życiu codziennym, kondycji finansowej oraz sposobach gospodarowania(M. Skoczyński). Zarysowali historię prahistorycznego opola, specyfikę jego organizacji (np. rolę seniorów, kopców granicznych), historię powstania i dzieje kasztelanii radzimskiej (M. Brust). Nakreślili specyfikę badań gospodarki leśnej na obszarze, na którym leży Radzim-T. Sobalak, który podzielił się z uczestnikami spotkania historią przekładu rękopisu z roku 1826, znajdującego się w archiwum Nadleśnictwa Łopuchówko. Wyjaśnili genezę wizualizacji Radzimia od 1376 przez jej autora na zamieszczonych ilustracjach (A. Drogomirecki).

Z folderu reklamującego publikację oraz Wprowadzenia do niej dowiadujemy się, że ta niezwykle ważna dla historii lokalnej monografia to efekt pracy wielu naukowców, badaczy i konsultantów z 15. instytucji naukowych, specjalistów z zakresu wielu dyscyplin naukowych. To także rezultat współpracy muzeów i archiwów, a także wynik wsparcia finansowego prowadzonych badań przez obie sąsiadujące ze sobą gminy.

Interdyscyplinarne podejście do badań nad historią Radzimia zaowocowało powstaniem opracowania, które oszałamia bogactwem rycin, tablic, unikatowych fotografii, map, ilustracji przybliżających treści ciekawemu, choć nie zawsze obytemu z historią czytelnikowi. Jest to jednak przede wszystkim ważne dzieło naukowe, które stawia tezy i hipotezy, torując drogę do dalszych badań. Bo tylko w ten sposób, badając i odkrywając historię, nie zaś tworząc kolejne mity czy legendy, możemy zbliżyć się do prawdy. A tylko prawda jest ciekawa.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!