Działalność Samorządu Uczniowskiego w semestrze I w roku szkolnym 2017/2018r.

Samorząd Uczniowski | Informacje

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 Samorząd Szkolny angażował się m.in. w:

 • przeprowadzenie wyborów do SU,
 • opracowanie planu pracy i regulaminu (modyfikacja bieżącego regulaminu                 
  Samorządu Uczniowskiego,
 • ustalenie składu władz Samorządy Uczniowskiego społeczności ZS w  Bolechowie- Szkoła w Murowanej Goślinie,
 • aktywny udział w imprezach szkolnych, organizacja konkursów z okazji Dnia 
  Edukacji Narodowej,
 • zorganizowanie konkursów szkolnych: Nauczyciel/Pracownik na szóstkę, 
  Uczeń na Medal, Najoryginalniejszy Stroik Bożonarodzeniowy (współpraca 
  biblioteka), Choinka Klasowa,
 • aktywny udział w Kiermaszu Świątecznym,
 • przeprowadzenie Rankingu Klas,
 • prowadzenie gabloty SU, gazetki uczniowskiej "SM" oraz udział w Ogólnopolskim Kongresie Młodzieżowych Rad organizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym 
  w Poznaniu. 

A to robimy przez cały rok:

 • systematyczne organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
 • współdziałanie z organami szkoły i gospodarzami klas,
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
 • systematyczne dostarczanie zdjęć oraz artykułów informacyjnych o działaniach SU,       
 • imprezach, przedsięwzięciach do administratora strony internetowej szkoły.

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!