TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

Aktualności

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

w Zespole Szkół w Bolechowie

19 listopada 2018 w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zainaugurowano Tydzień Edukacji Globalnej. To międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata oraz pobudzanie do aktywności w podejmowaniu działań prowadzących do ich rozwiązania. Z tematami i celami, jakie porusza edukacja globalna, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej placówki mogli zapoznać się z tablic informacyjnych umieszczonych w holu szkoły. Tego dnia, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, zrealizowano projekt pod nazwą Żywa Książka            oraz przeprowadzono warsztaty  nt. konfliktów i pokoju na świecie.                                        

Idea „Żywej Książki” opiera się na osobistej rozmowie z przedstawicielem grupy doświadczającej stygmatyzacji, stereotypizacji, narażonej na wykluczenie i gorsze traktowanie. Wśród naszych gości znalazło się 7 „Książek”- osób, które ze względu na swoją inność doświadczyły gorszego traktowania i wciąż zmagają się z brakiem akceptacji. Niepełnosprawność, kolor skóry, pochodzenie, płeć czy religia to problemy  budzące skrajne emocje i postawy. Dlatego tak ważne jest tworzenie przestrzeni do edukacji o prawach człowieka.

Spotkanie w ramach „Żywej Książki” zostało przyjęte przez młodzież entuzjastycznie. „Książki” chętnie opowiadały o swoich doświadczeniach i zmaganiach w codziennym życiu. Z uwagi na dużą liczbę Czytelników spotkania odbywały się w grupach 2,3-osobowych. W rezultacie podczas jednego spotkania udało się porozmawiać z trzema,czterema  osobami.

W spotkaniu wzięło udział blisko czterdziestu uczniów. Pozostali dyskutowali na temat konfliktów oraz pokoju  na świecie. Podczas gdy jedni rozmawiali o źródłach  konfliktów i ich skutkach, wpływie uprzedzeń i stereotypów na postrzeganie Innych, drudzy zastanawiali się nad sposobami budowania pokoju na świecie.

To już trzecie spotkanie z wolontariuszami Stowarzyszenia Jeden Świat. Uczniowie zawsze licznie angażują się w projekty edukacji globalnej. Spotkanie z „Żywą Książką” było pierwszym tego typu przedsięwzięciem.

Rozmowy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym pozwoliły oswoić młodzież z innością. Stworzyły okazję do wzajemnego poznania, skonfrontowania swoich poglądów  i uprzedzeń  w atmosferze otwartości, szacunku i tolerancji. Dały możliwość poznania przedstawicieli innych kultur i nabycia umiejętności komunikowania się w świecie wielokulturowym. Pozwoliły na nowo dostrzec problemy ludzi funkcjonujących  w naszym bliskim otoczeniu.

Udział w warsztatach pozwolił zrozumieć, że wiele istotnych problemów współczesności ma zasięg globalny i dotyczy każdego z nas. Dlatego powinniśmy podejmować wspólne działania, aby je rozwiązywać.

Jolanta Czerniawska


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!